VBA - Visual Basic for Applications (Excel, Access, Word)

1EUR

  • VBA - Visual Basic for Applications (Excel, Access, Word)
VBA - Visual Basic for Applications (Excel, Access, Word)

Časovi VBA (Visual Basic for Applications), individualni ili grupni, na zanimljiv i razumljiv način, kroz vežbe i primere. VBA se koristi u okviru Microsoft Office programskog paketa (Excel, Word, Access, Outlook, PowerPoint) u cilju naprednijeg i kvalitetnijeg rada i pruža mogućnost automatizacije poslova. Pored toga, možete se upoznati sa tehnikama kastomizacije interfejsa - podešavanje izgleda i funkcionalnosti radnog okruženja (Ribbon kontrole). Moguće su i druge vrste usluga, po dogovoru. Cena zavisi od nivoa, obima i vrste pruženih usluga.
064/8948774, Andreja

Kontakt Informacije

Maintenance Mode